Slide 1

Blindvermogen

Blindvermogen is eenvoudig in kaart te brengen en te elimineren.

Efficiënter gebruik van de beschikbare installatiecapaciteit

Meer mogelijkheden voor uitbreidingen, zonder over te moeten stappen op een grotere transformator of hogere aansluitwaarde.

Verzekeren van de continuïteit en veiligheid van bedrijfsprocessen

Minder kans op storing of uitval van kabels en componenten door oververhitting.

Directe kostenreductie in het geval dat er een blindvermogensboete wordt betaald
Slide 2

De gevolgen van blindvermogen kunnen een fatale invloed hebben op uw installatie, veiligheid en bedrijfsprocessen.

Slide 3

De oorzaak van blindvermogen kan vastgesteld worden door een expert.

Image is not available
Slide 4

Benieuwd naar de oplossingen voor Blindvermogen?

Image is not available

De risico’s van blindvermogen

Blindvermogen kan een negatieve invloed hebben op de elektrische installatie. Door een teveel aan blindvermogen komen de efficiëntie, continuïteit en veiligheid in het geding, met alle daaruit voortvloeiende (financiële) gevolgen. Een bijkomend nadeel is dat een te hoog blindvermogen vaak ook directe kosten met zich meebrengt, in de vorm van een boete van de energieleverancier.

Bedrijven zijn gebaat bij inzicht in de hoeveelheid blindstroom in hun installatie en mogelijke risico’s. Met gespecialiseerde metingen en analyse kan blindstroom in kaart worden gebracht. Daarna kan de best passende oplossing worden gekozen en gedimensioneerd. Door toepassing van de juiste oplossing met de juiste capaciteit kan het blindvermogen in de installatie volledig worden geëlimineerd.

Door blindstroom compensatie kan een te hoog blindvermogen (tot nul) worden gereduceerd.

Enkele cases

Veel uitdagingen op het gebied van blindvermogen hebben dezelfde raakvlakken. We vinden deze uitdagingen met name bij bedrijven met een aanzienlijk aantal motoren in het productieproces. Hieronder enkele vaak voorkomende voorbeelden.

Verbetering levensduur en veiligheid

Een bedrijf heeft te maken met oververhitting van zowel kabels als verdelers. Door reduceren van het blindvermogen zal de warmte in de kabels, verdelers en componenten afnemen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de levensduur van de installatiedelen en de algehele veiligheid in de elektrische installatie.

✔ Reductie leidt tot verhoogde veiligheid.
Reductie verbetert de levensduur van de voedende installatiedelen

Verhoogde efficiëntie en capaciteit

Een andere regelmatig terugkerende uitdaging heeft te maken met capaciteit. Dit speelt wanneer een bedrijf net te weinig capaciteit over heeft in de transformator voor uitbreidingen in de elektrische installatie of voor het vervangen van apparatuur. Door terugdringen van het blindvermogen wordt de beschikbare installatiecapaciteit meer efficiënt gebruikt waardoor er in de bestaande setting meer benutbare ruimte ontstaat.

✔ Reductie leidt tot verhoogde energie efficiëntie binnen de elektrische installatie
✔ Reductie leidt tot beter benutten van de beschikbare installatiecapaciteit

Verduurzaming en lager brandstofverbruik

Een bijkomend voordeel van het verminderen van het blindvermogen door blindstroomcompensatie is dat de efficiëntie van de installatie verbetert. In het geval van een generatorbedrijf is minder brandstof nodig voor het voeden van de elektrische installatie. Uiteraard draagt het verbeteren van de efficiëntie, en hiermee ook de Power Quality, bij aan het reduceren van milieuvervuiling.

✔ Reductie leidt tot een verlaagd brandstofverbruik
✔ Reductie levert een bijdrage aan verduurzaming

Directe en indirecte kostenverlaging

Het reduceren van het blindvermogen heeft daarnaast voor veel bedrijven ook een puur financieel motief; wanneer het blindvermogen in de elektrische installatie vermindert, vermindert ook de boete bij de netbeheerder. Hierdoor kan er direct bespaard worden op de energierekening. 

✔ Reductie leidt tot een verlaagd brandstofverbruik
✔ Reductie levert een bijdrage aan verduurzaming


Verslechtering van Power Quality

Blindvermogen is één van de karakteristieken welke de algehele kwaliteit van spanning en stroom, oftewel Power Quality, beïnvloeden. Hoe hoger het blindvermogen ten opzichte van het werkelijk vermogen is des te groter is de invloed hiervan op de Power Quality. Voor meer informatie over Power Quality kunt u een kijkje nemen op de HyTEPS website. Hier vindt u meer uitgebreide informatie over enkele andere vaak voorkomende Power Quality fenomenen zoals harmonische vervuiling, spanningsdips en inschakelstromen.
Benieuwd naar de mogelijkheden om blindvermogen in kaart te brengen en te reduceren?

Neem contact met ons op

Scroll naar top