Verlies van elektrische capaciteit

Verlies van elektrische capaciteit is een van de veelvoorkomende gevolgen van blindvermogen. Hiermee bedoelen we niet dat een elektrische installatie door blindvermogen daadwerkelijk minder capaciteit heeft. Het betekent dat de installatie door het aanwezige blindvermogen zwaarder wordt belast, waardoor de installatie eerder aan de capaciteitsgrenzen zit. 

Capaciteitsverlies hogere uitbreidingskosten

Verlies van elektrische capaciteit leidt tot hogere uitbreidingskosten

Door verlies van elektrische capaciteit kunnen er hogere kosten ontstaan wanneer de installatie uitgebreid moet worden, zoals bij installatie van nieuwe machines of bij nieuwbouw. Omdat de transformator onnodig hoog belast wordt door het aanwezige blindvermogen, is uitbreiding vaak niet mogelijk zonder een extra transformator te plaatsen of de bestaande transformator te vervangen voor een grotere variant. Verlies van elektrische capaciteit brengt dus onnodig hoge kosten met zich mee. De kosten voor het verlagen van het blindvermogen zijn aanzienlijk lager dan die van een extra of vervangende transformator.

Capaciteitsverlies Reductie transformatorbelasting

Reductie transformatorbelasting tot 35% door blindvermogensreductie

Reductie van het aanwezige blindvermogen leidt tot reductie van de belasting van voornamelijk de voedende delen. Hierdoor wordt onnodig capaciteitsverlies geëlimineerd. Dit verhoogt de efficiëntie van de bestaande elektrische installatie en verlaagt de kosten van een eventuele uitbreiding. In sommige gevallen is het mogelijk om de transformatorbelasting met wel 35% te reduceren. 

Verlaagde efficiëntie en levensduur

Blindvermogen heeft niet alleen verlies van elektrische capaciteit tot gevolg, maar heeft ook een nadelige invloed op de efficiëntie van de installatie en de levensduur van de transformator. De voedende transformator wordt door het blindvermogen zwaarder belast. Deze verhoogde belasting van de transformator zorgt voor een verhoogde kans op slijtage en warmteverliezen en energieverliezen in de installatie.

Naast verlies van elektrische capaciteit heeft blindvermogen echter meer nadelige gevolgen, namelijk: oververhitting van kabels en verdelers, onnodige warmteverliezen (energieverliezen) en tripping van zekeringen en beveiligingen. In sommige gevallen kan de energieleverancier zelfs een boete doorberekenen.

Benieuwd naar de mogelijkheden om blindstroom in kaart te brengen en te reduceren? 

Neem contact met ons op

Scroll naar boven