Oververhitting

Een gevolg van blindvermogen is oververhitting van de elektrische installatie. Deze oververhitting kan ontstaan in meerdere onderdelen van de installatie, waaronder kabels, verdelers en transformatoren. Dit heeft een nadelige invloed op de levensduur van deze installatiedelen en brengt extra kosten voor service, onderhoud en investering met zich mee. Daarnaast vormt oververhitting een risico voor de veiligheid.

Oververhitting van installatiedelen

Elke kabel, transformator, verdeler en ander elektrisch apparaat heeft een specifieke elektrische weerstand. Omdat er extra blindvermogen door deze installatiedelen loopt, zal er warmte ontstaan in deze weerstanden. Meer warmte zorgt weer voor een extra verhoging van de weerstand met een mogelijke escalatie tot gevolg. Oververhitting van kabels zorgt voor extra energieverliezen.

Kabelconnecties vormen de zwakste schakel

Kabelconnecties, de zwakste onderdelen van een installatie, zijn vaak de eerste slachtoffers van oververhitting door blindvermogen. De isolatie rondom deze connecties zal verbranden en na enige tijd is er zelfs kans dat de installatie vlam vat. Een verkleuring van connecties naar blauw/zwart kan duiden op oververhitting door blindstroom.

Dit komt doordat het schijnbaar vermogen (kVA) dat door de kabel getransporteerd moet worden veel hoger is dan het werkelijk vermogen (kW). De oorzaak hiervan is de overvloed aan blindvermogen (kVAr) waardoor het schijnbaar vermogen (totaal van werkelijk vermogen en blindvermogen) toeneemt. In sommige gevallen wordt er geen rekening gehouden met het schijnbaar vermogen, dat veel hoger kan zijn dan het werkelijk vermogen. 

Blindvermogen is een onnodige kostenpost en veiligheidsrisicio

Oververhitting door blindvermogen vormt niet alleen een risico voor de veiligheid, maar heeft ook een nadelige invloed op de levensduur van alle installatiedelen waardoor het blindvermogen getransporteerd moet worden. Deze installatiedelen zullen bij langdurige oververhitting eerder problemen veroorzaken, wat additionele servicekosten met zich meebrengt. Daarnaast zullen kabels, verdelers, transformatoren en in sommige gevallen ook andere installatiedelen eerder vervangen moeten worden dan verwacht, wat onverwachte investeringskosten met zich meebrengt.

Blindvermogen heeft naast oververhitting nog meer gevolgen, waaronder tripping van zekeringen en beveiligingen, capaciteitsverlies in de installatie en in sommige gevallen zelfs een boete van de energieleverancier.

Benieuwd naar de mogelijkheden om blindstroom in kaart te brengen en te reduceren? 

Neem contact met ons op

Scroll naar boven