Overdimensionering 

Een direct gevolg van blindvermogen is overdimensionering door toepassing van onnodig dikke kabels en onnodig grote verdelers. De geleider moet namelijk genoeg ruimte bieden om het totaal aanwezige elektrisch vermogen te transporteren. Wanneer er naast werkelijk vermogen ook blindvermogen getransporteerd moet worden, moet er dus een dikkere kabel gebruikt worden dan wanneer er geen sprake is van blindvermogen. Dikkere kabels nemen meer fysieke ruimte binnen de installatie in en de kosten zijn hoger, voor zowel de kabel als verdelers. 

Overdimensionering en onnodige hoge kosten

Overdimensionering en onnodige hoge kosten door blindvermogen

Zowel blindvermogen als werkelijk vermogen worden getransporteerd via elektrische geleiders. Om deze energie te kunnen transporteren moet er genoeg ruimte zijn in de geleider. Om deze reden zal een installateur een kabel gebruiken met een grotere diameter om de vermogens door de kabel te kunnen transporteren. Een bijkomend nadeel van dikkere kabels is dat deze meer koper bevatten en zwaarder beveiligd moeten worden in de verdelers. Dit betekent ook dat de verdelers een groter formaat moeten hebben, omdat anders de kabels niet aangesloten kunnen worden.

Fysiek ruimteverlies

Fysiek ruimteverlies door overdimensionering

Door het gebruik van dikkere kabels is er minder ruimte over in de gebieden waar kabels liggen. Hierdoor treedt er ruimteverlies op en neemt de uitbreidingsmogelijkheid af. Bij uitbreiding zal dan extra voorziening(en) moeten worden getroffen om nieuwe kabels te monteren. Minder ruimte resulteert in meer warmte in de kabels.

Overdimensionering is niet het enige gevolg, blindvermogen heeft nog meer gevolgen, waaronder warmteverliezencapaciteitsverlies, oververhitting en soms zelfs een boete van de energieleverancier.

Benieuwd naar de mogelijkheden om blindstroom in kaart te brengen en te reduceren? 

Neem contact met ons op

Scroll naar boven