Oplossingen

Er zijn verschillende manieren om het blindvermogen te reduceren. Eén mogelijke oplossing is blindstroomcompensatie. Blindstroomcompensatie kan op diverse manieren toegepast worden. De meest voorkomende manier van compenseren is het installeren van een condensatorbank. Door blindstroomcompensatie kan blindvermogen tot 0 teruggebracht worden.

Het is verstandig om eerst een Power Quality meting te laten uitvoeren, waardoor duidelijk wordt of een condensatorbank de juiste oplossing is. Daarnaast biedt de verkregen meetdata ook handvatten voor de exacte dimensionering van de benodigde oplossing, dus hoeveel kVAr de condensatorbank moet compenseren of wat de capaciteit van een eventuele andere oplossing zou moeten zijn.

Power Quality meting

Een Power Quality meting is een meting waarbij diverse aspecten van de kwaliteit van het elektrische vermogen wordt onderzocht. Tijdens een Power Quality-meting worden de spanning en stroom uitgebreid gemeten. Aan de hand van de meetresultaten kan een analyse van de elektrische installatie worden gedaan op basis van zeer uiteenlopende Power Quality aspecten. Met betrekking tot het blindvermogen kan worden bepaald hoe groot het aanwezige blindvermogen in de installatie is. Tevens bieden de meetdata input voor dimensionering van de juiste oplossing, zoals blindstroomcompensatie door een condensatorbank.

Wanneer HyTEPS voor u een Power Quality meting uitvoert, bepaalt ons engineering team op welke punten in de installatie het verstandig is om te meten, zodat er een duidelijk beeld ontstaat. Hierdoor worden naast blindstromen ook harmonischen, spanningspieken en overspanning inzichtelijk gemaakt. 

Condensatorbank

In de meeste gevallen zal blindstroomcompensatie middels installatie van een condensatorbank een mogelijke optie zijn. Er bestaan verschillende types condensatorbanken welke allemaal in een breed scala aan groottes beschikbaar zijn. Wij informeren u graag over de werking van blindstroomcompensatie middels een condensatorbank, ook wel cos phi compensatie genoemd, en de verschillende types condensatorbanken.

Benieuwd naar de mogelijkheden om blindvermogen in kaart te brengen en te reduceren?

Neem contact met ons op!

Scroll naar boven